Επιδότηση Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου από την ΕΔΑ Αττικής

Επιδότηση Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου από την ΕΔΑ Αττικής

Με το νέο πρόγραμμα επιδότησης της εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου απευθείας από την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε. γίνεται ακόμα πιο προσιτή στους οικιακούς καταναλωτές η δυνατότητα να συνδεθούν με το φυσικό αέριο και να απολαύσουν τα πολυάριθμα οφέλη του.

Επιδότηση της εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες έως και 3.000€ απευθείας από την ΕΔΑ Αττικής

Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση μέρους του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας και έχει ημερομηνία έναρξης τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017.

Περιγραφή Προγράμματος

Επιδοτούμενο ποσό
Η ΕΔΑ Αττικής, κατόπιν σχετικού αιτήματος του καταναλωτή, επιδοτεί μέρος τους συνολικού κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για κεντρικές ή αυτόνομες θερμάνσεις ενεργών κατοικιών, προς αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας.

Το σχήμα επιδότησης είναι κλιμακωτό και το επιδοτούμενο ποσό ορίζεται από την κατηγορία σύνδεσης και την ισχύ λέβητα εγκατάστασης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία σύνδεσης Εγκατεστημένη ισχύς λέβητα (kcal/h) Επιδοτούμενο Ποσό (€) (με ΦΠΑ)
Κεντρική Θέρμανση ή Μονοκατοικία* >200.000 3.000€
Κεντρική Θέρμανση ή Μονοκατοικία* 170.001-200.000 2.250€
Κεντρική Θέρμανση ή Μονοκατοικία* 120.001-170.000 1.500€
Κεντρική Θέρμανση ή Μονοκατοικία* 35.001-120.000 1.100€
Αυτόνομη Θέρμανση ή Κεντρική Θέρμανση <=35.000 750€
Αυτόνομη Θέρμανση με ανυψωτική στήλη <=35.000 360€

* Αφορά σε σύστημα καυστήρα-λέβητα ή λέβητα συμπύκνωσης

Προϋπολογισμός προγράμματος
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος επιδότησης ανέρχεται συνολικά στα 4,7 εκατομμύρια € (συμπ. ΦΠΑ).

Ποιες δαπάνες καλύπτει
Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες που αφορούν τις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας σε αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου.

Uncategorized

Comments are disabled.