Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες μας

Στην εταιρεία του κ. Φαγογένη Ευάγγελου “Green Energy”  η οποί εδρεύει και δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στη Γρηγορίου Λαμπράκη 15, στον Ταύρο, αναλαμβάνουμε έχοντας πολυετή εμπειρία και γνώση του αντικειμένου μας:

  • Εγκαταστάσεις Καυστήρων Αερίου – Πετρελαίου
  • Συντηρήσεις Καυστήρων Αερίου – Πετρελαίου
  • Εγκαταστάσεις – Ρυθμίσεις Αυτοματισμώ Θέρμανσης
  • Τεχνικούς Ελέγχους
  • Εμπόριο ειδών θέρμανσης – ψύξης