Οφέλη της εγκατάστασης φυσικού αερίου για το περιβάλλον

Οφέλη της εγκατάστασης φυσικού αερίου για το περιβάλλον

Η εγκατάσταση φυσικού αερίου είναι πλέον ιδιαίτερα γνωστό ότι προσφέρει πολλά οικονομικά οφέλη, τόσο στην οικιακή χρήση όσο και στη χρήση σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα που έχει η χρήση φυσικού αερίου είναι η προστασία που προσφέρει στο περιβάλλον.

Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η καύση του φυσικού αερίου εκπέμπει κυρίως υδρατμούς και σημαντικά λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα σε σχέση με το πετρέλαιο και άλλα καύσιμα. Αναλυτικότερα το φυσικό αέριο δεν περιέχει μονοξείδιο του άνθρακα και η καύση του δεν παράγει διοξείδιο του θείου.

Σύμφωνα με τις περισσότερες έρευνες και μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί το φυσικό αέριο αποτελεί την πλέον καθαρή, ασφαλής και με λιγότερους ρύπους μορφή ενέργειας βοηθώντας στην μείωση του φαινόμενου του θερμοκηπίου.

Uncategorized

Comments are disabled.