Εγκατάσταση καυστήρα αερίου

Για τη θέρμανση του διαμερίσματος με φυσικό αέριο θα πρέπει να εγκατασταθεί ένας ατομικός λέβητας αερίου. Η συσκευή αυτή είναι συνήθως επιτοίχιας τοποθέτησης και η εγκατάστασή της μπορεί να γίνει εντός ή εκτός (σε μπαλκόνι) του διαμερίσματος – σπάνια δε, μπορεί να εγκατασταθεί σε επίπεδο διαφορετικό του διαμερίσματος πχ. στο δώμα ή αλλού.

Σύνδεση με το Δίκτυο Θέρμανσης

Διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις:

1. Το διαμέρισμα διαθέτει αυτόνομο κύκλωμα θέρμανσης

Όταν το διαμέρισμα διαθέτει αυτόνομο κύκλωμα θέρμανσης, δηλαδή όταν ήδη λειτουργεί την θέρμανσή του κατά βούληση με δικό του θερμοστάτη, τότε υπάρχει σημείο στο επίπεδο του διαμερίσματος στο οποίο γίνετε η διανομή του νερού θέρμανσης στα θερμαντικά σώματα του διαμερίσματος (Συλλέκτης ή Κολλεκτέρ).

Για τη λειτουργία της θέρμανσης με ατομικό λέβητα, αρκεί η σύνδεση του λέβητα με το σημείο διανομής του διαμερίσματος με ταυτόχρονη αποκοπή-διακοπή της παροχής θερμού νερού από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης.

2. Το διαμέρισμα ΔΕΝ διαθέτει αυτόνομο κύκλωμα θέρμανσης

Στις παλαιότερες πολυκατοικίες συναντάμε συνήθως τη λεγόμενη κατακόρυφη διάταξη θέρμανσης κατά την οποία διασπαρμένες κατακόρυφες στήλες θέρμανσης ξεκινώντας από το κατώτερο επίπεδο του κτιρίου τροφοδοτούν όλα τα σώματα που βρίσκονται σε κοινή κατακόρυφη για όλα τα επίπεδα της πολυκατοικίας. Σε συτήν την περίπτωση το υφιστάμενο δίκτυο ΔΕΝ μπορεί να εξυπηρετηθεί από ατομικό λέβητα δεδομένου ότι δεν είναι απομονωμένο από τα υπόλοιπα διαμερίσματα του κτιρίου.

Θα πρέπει τότε, τα θερμαντικά σώματα του διαμερίσματος να δικτυωθούν εκ νέου με κατασκευή οριζοντίων σωληνώσεων και ταυτόχρονα να γίνει αποκοπή και σφράγισμα των υφιστάμενων παροχών από το κατακόρυφο δίκτυο. Το νέο κύκλωμα κατασκευάζεται με ζεύγος σωλήνων που ξεκινούν από τον ατομικό λέβητα, διατρέχουν επίτοιχα (στους εσωτερικούς ή και στους εξωτερικούς τοίχους) το διαμέρισμα και συνδέονται με όλα τα θερμαντικά σώματα του διαμερίσματος. Συχνά και για διάφορους λόγους είναι σκόπιμη η μετατόπιση των θερμαντικών σωμάτων από τις αρχικές τους θέσεις.

Η νέα δικτύωση του διαμερίσματος συνιστά επιπλέον κόστος και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

3. Το διαμέρισμα δεν διαθέτει καθόλου εγκατάσταση θέρμανσης με σώματα νερού (καλοριφέρ).

Όταν το διαμέρισμα δεν έχει καθόλου θέρμανση με καλοριφέρ θα πρέπει να κατασκευασθεί οριζόντιο δίκτυο θέρμανσης (όπως στην περίπτωση 2) και επιπλέον να εγκατασταθούν και θερμαντικά σώματα.

Λειτουργία Θέρμανσης

Ο έλεγχος της λειτουργίας της θέρμανσης μποπρεί να γίνει με απλό θερμοστάτη χώρου (θα πρέπει να εγκατασταθεί εάν δεν υπάρχει) ή με ειδικό ελεγκτή που διαθέτει προχωρημένες λειτουργίες (αντιστάθμιση, προγραμματισμό κλπ).

 Παρελκόμενες τροποποιήσεις-διευθετήσεις

Η εγκατάσταση Ατομικού Λέβητα προϋποθέτει/συνοδεύεται με την μέριμνα για τη διευθέτηση των καυσαερίων του. Συνήθως αρκεί η οριζόντια απόρριψη μέσω ειδικού στοιχείου δεδομένου ότι υπάρχει ελεύθερο οριζόντιο πεδίο ακτίνας 8 μέτρων, εκτός και εάν το διαμέρισμα είναι στον τελευταίο όροφο ή η οικοδομή έχει κατασκευασθεί με το νέο κανονισμό (με πρόβλεψη για εξαρχής υποδομή καυσίμου αερίου) οπότε τα καυσαέρια θα πρέπει να οδηγηθούν πάνω από το κτίριο.

Περαιτέρω ο ατομικός λέβητας θα πρέπει να συνδεθεί με ηλεκτρική παροχή καθώς και παροχή νερού.