Συντήρηση & Επισκευή Καυστήρων Αερίου

Η σωστή λειτουργία μιας εγκατάστασης φυσικού αερίου και η διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης του συστήματος προϋποθέτει μια ποιοτική και συστηματική συντήρηση. Είναι σημαντικό η όποια εργασία ελέγχου ή συντήρησης να πραγματοποιείται από εξειδικευμένους τεχνικούς ενώ από την πλευρά μας είναι απαραίτητο να τηρούμε συγκεκριμένο αρχείο με τα έγγραφα που αφορούν το σύστημά μας και τις διαδικασίες συντήρησης που έχουμε πραγματοποιήσει.

Συχνότητα συντήρησης

Διαδικασίες όπως η συντήρηση των συσκευών φυσικού αερίου, ο καθαρισμός του λέβητα, η ρύθμιση του καυστήρα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 1 φορά ετησίως.

Ο συγκεκριμένος έλεγχος – συντήρηση πρέπει να περιλαμβάνει επίσης έλεγχο της στεγανότητας της καμινάδας αλλά και γενικότερο έλεγχο της συνολικής εγκατάστασης.

Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει οι χρήστες να παρεμβαίνουν στο σύστημα του φυσικού αερίου, ακόμη κι εάν πρόκειται για επιδιορθώσεις οι οποίες ενδεχομένως να φαίνονται «εύκολες». Κάθε είδους παρέμβαση ή έλεγχος πρέπει να γίνεται είτε από τον εγκαταστάτη του συστήματος είτε από εξειδικευμένους και αδειοδοτημένους υδραυλικούς και τεχνικούς καυστήρων.

Με τη σωστή συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων, εκτός από ασφάλεια, εξασφαλίζεται και η βελτίωση της απόδοσης και κατ’ επέκταση εξοικονόμηση ενέργειας.

Τέλος, προτείνεται σε όσους θέλουν να απαλλαγούν από την υποχρέωση να θυμούνται την ημερομηνία της τελευταίας συντήρησης, να συνάψουν συμβόλαιο τακτικής συντήρησης με την εγκαταστάτρια εταιρία, έτσι ώστε η διαδικασία να «αυτοματοποιείται» κάθε χρόνο χωρίς ενδεχόμενα προβλήματα στην ασφάλεια της εγκατάστασής μας λόγω… αφηρημάδας.

Συμβουλές για την ασφάλεια του λεβητοστασίου:

– Ο χώρος του λεβητοστασίου θα πρέπει να διατηρείτε καθαρός από εύφλεκτα υλικά και να μην μετατρέπεται σε αποθήκη.
– Η πόρτα του λεβητοστασίου πρέπει να παραμένει πάντα κλειστή. Ασφαλίστε το τοποθετώντας μηχανισμό επανάκλισης.
– Τα ανοίγματα αερισμού πρέπει να διατηρούνται πάντα ανοιχτά και οι θυρίδες των περσίδων πρέπει να παραμένουν πάντα ανοιχτές και καθαρές από σκουπίδια.
– Μην απενεργοποιείτε ανιχνευτές και άλλα συστήματα ασφαλείας της εγκατάστασης.
– Αλλάξτε φθαρμένα σπιράλ καπναγωγών και τοποθετείστε καπέλο στην κεντρική καπνοδόχο.
– Αλλάξτε φθαρμένα καλώδια ρεύματος και καλύψτε γυμνούς πίνακες ρεύματος.
– Καλέστε εξειδικευμένο συνεργείο για συντήρηση και ακολουθείστε τις συμβουλές τους.

Οι υπηρεσίες μας

• Συντήρηση όλων των τύπων και κατασκευαστών καυστήρων φυσικού αερίου.
• Ρύθμιση όλων των τύπων και κατασκευαστών καυστήρων φυσικού αερίου.
• Έλεγχο στεγανότητας δικτύων φυσικού αερίου.
• Μετρήσεις καυστήρα φυσικού αέριου.
• Καθαρισμό όλων των τύπων λεβήτων.
• Καθαρισμό καπνοδόχου.
• Διάθεση μεγάλη γκάμας ανταλλακτικών και αναλωσίμων.
• Πώληση καυστήρων φυσικών αερίου.
• Πώληση όλων των τύπων λεβήτων.
• Καθαρισμό – ρύθμιση ηλεκτροδίων ιονισμού – σπινθήρα.
• Ρύθμιση αναλογίας αέρα – καυσίμου.

• Έλεγχο διαρροών καυσίμου Έλεγχο διαρροών καυσαερίων.
• Έκδοση φύλλου καυσαερίων.
• Μέτρηση και ανάλυση καυσαερίων.
• Δοκιμή λειτουργίας συστήματος ανίχνευσης αερίου.
• Δοκιμή λειτουργίας ασφαλιστικών συστημάτων λέβητα – καυστήρα.
• Επισκευές – αλλαγές κυκλοφορητών (Ηλεκτροβάνες αυτονομίας – Πίνακες αυτονομίας).
• Θερμοστάτες χώρου.
• Αντικατάσταση Μπεκ καυστήρα.
• Έλεγχο Ηλεκτρονικού καυστήρα.

Δωρεάν προσφορά συντήρησης καυστήρα

Πατήστε εδώ για να σας αποστείλουμε τη δωρεάν προσφορά συντήρησης καυστήρα για τον χώρο σας

_