Αυτονομίες Θέρμανσης

Αυτονομίες Θέρμανσης

Καθώς όμως όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν απαίτηση αφενός για ικανοποιητική θέρμανση (σε διάρκεια και ποσότητα) και αφετέρου για οικονομική λειτουργία, μία πρακτική λύση στην περίπτωση  που δεν μπορεί να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση στη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης, είναι αφορά να υπάρξει μία αυτονομία στη χρήση της, ώστε ο κάθε καταναλωτής να χρεώνεται μόνο τις ώρες που θέλει ώστε να μη γίνεται επιβαρύνετι αλόγιστα για τις ώρες που το διαμέρισμα είναι κλειστό και δεν τη χρειάζεται.

Ανακύπτει έτσι το ζήτημα της δίκαιης κατανομής των δαπανών θέρμανσης στις πολυκατοικίες  η οποία, με τον  τρόπο που εφαρμόζεται στη χώρα μας, παρουσιάζει αρκετές ιδιομορφίες και γίνεται σε πολλές περιπτώσεις αντικείμενο διενέξεων και τριβών μεταξύ των ενοίκων.

Γεγονός είναι ότι στα Ελληνικά κτίρια, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, δεν γίνεται μέτρηση της κατανάλωσης θερμότητας σε κάθε ιδιοκτησία, ώστε η δαπάνη θέρμανσης να συνδέεται με την πραγματική κατανάλωση. Ακόμα και στις σύγχρονες κατασκευές αυτόνομης θέρμανσης με χρήση ωρομετρητών, η κατανάλωση θερμότητας γίνεται κατ’ εκτίμηση, διότι μετριέται ο χρόνος χρήσης της θέρμανσης από το διαμέρισμα και όχι το πραγματικό ποσό θερμότητας που αποδίδεται σε αυτό.

Η λύση στο πρόβλημα της κατανομής δαπανών θέρμανσης, σε κτίρια χωρίς αυτονομία, αποτελεί η χρήση Κατανεμητών Δαπανών Κόστους Θερμαντικών Σωμάτων (Heat cost allocators).

Οι κατανεμητές δαπανών θέρμανσης αποτελούν την ιδανική λύση αυτονόμησης κτιρίων με δισωλήνιο σύστημα. Ο κάθε ένοικος επιλέγει πότε θα ενεργοποιήσει το σύστημα θέρμανσης (με χρήση θερμοστατικών κεφαλών)    και ποια θα είναι η επιθυμητή θερμοκρασία για κάθε δωμάτιο, ενώ παράλληλα καταγράφεται με ακρίβεια η καταναλισκόμενη θερμαντική ενέργεια.

Αυτονομία ανά δωμάτιο!

Η μέτρηση της κατανάλωσης γίνεται με μετρητές (κατανεμητές δαπανών) που τοποθετούνται σε  κάθε  θερμαντικό  σώμα.  Δεν  χρειάζεται  επιπλέον υδραυλική  ή  ηλεκτρική εγκατάσταση και ο χρόνος τοποθέτησής τους είναι μικρότερος της μισής ώρας για κάθε διαμέρισμα, ενώ η ανάγνωση των μετρήσεων γίνεται και ασύρματα, χωρίς επίσκεψη μέσα στο διαμέρισμα (κάτι πολύ βασικό για τον διαχειριστή)!

Οι μετρητές σώματος είναι πιστοποιημένες μετρητικές συσκευές κατανομής δαπανών θέρμανσης και δεν παραβιάζονται. Έχουν προδιαγραφές και ρυθμίζουν αυτόματα τη λειτουργία της θέρμανσης σύμφωνα με τη θερμοκρασία που έχει επιλεγεί για κάθε δωμάτιο. Μπορούν να επιλεγούν διαφορετικές θερμοκρασίες για κάθε δωμάτιο, π.χ. σαλόνι 20°C, δωμάτια 18°C, λουτρό 22°C με άμεσο αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας.

Μόνο όποιος μπορεί να ανοίγει και να κλείνει το θερμαντικό του σώμα, μπορεί να ορίσει την κατανάλωση και να επωφεληθεί από την σύνδεση της δαπάνης με την πραγματική κατανάλωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε ένας  βαθμός  χαμηλότερης  θερμοκρασίας  χώρου, έχει  σαν  αποτέλεσμα 6%  περίπου  χαμηλότερη κατανάλωση.

Πλεονεκτήματα

1.  Εξοικονόμηση ενέργειας και προσαρμογή της θέρμανσης στις ανάγκες κάθε χρήστη.

2.   Προσιτό κόστος εγκατάστασης, χωρίς μερεμέτια και χωρίς καλώδια μέσα στα διαμερίσματα. Κάθε θερμιδομετρητής μπορεί να κοστίζει λιγότερο και από 200 ευρώ.

3.   Λειτουργία κεφαλών θερμαντικών σωμάτων και θερμοστατών με αλκαλικές μπαταρίες διάρκειας ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια.

4.  Αξιόπιστη και απαραβίαστη λειτουργία, χωρίς να απαιτείται ουσιαστικά ειδική συντήρηση