Επαγγελματικές Εγκαταστάσεις

Επαγγελματικές Εγκαταστάσεις

Η εταιρεία μας έχοντας πολλά χρόνια στον τομέα υποστήριξης επαγγελματικών εγκαταστάσεων, αναλαμβάνει πλήρως τη μελέτη, εγκατάσταση καθώς και την συντήρηση και επισκευή πολλών εγκαταστάσεων.Συγκεκριμένα :

Αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου την μελέτη και εγκατάσταση Φούρνων Βαφής καθώς και την συντήρηση και επισκευή τους

Αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου τη μελέτη και εγκατάσταση Αεροθαλάμων – Κλιβάνων καθώς και την συντήρηση & επισκευή τους

Αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου τη μελέτη και εγκατάσταση Αποξηραντήρων παντός τύπου αλλά και την συντήρηση και επισκευή τους

Αναλαμβάνουμε εξ΄ ολοκλήρου τη μελέτη και εγκατάσταση Κολυμβητηρίων αλλά και την συντήρηση και επισκευή τους