Ζεστό νερό χρήσης

Για τη θέρμανση νερού χρήσης συνήθως χρησιμοποιείται ο Ατομικός Λέβητας καθώς όλοι οι κατασκευαστές τέτοιων συσκευών διαθέτουν μοντέλα με ενσωματωμένη τη λειτουργία ταχυ-θέρμανσης νερού χρήσης. Ωστόσο υπάρχουν και συσκευές με αποκλειστική λειτουργία την θέρμανση νερού χρήσης (θερμοσίφωνες ή ταχυθερμοσίφωνες αερίου) με απαιτήσεις εγκατάστασης όμοιες με αυτές του Ατομικού Λέβητα. Φυσικά υπάρχει και η λύση της χρήσης του έμμεσα θερμαινόμενου λέβητα αποθήκευσης (το γνωστό μπόιλερ), λύση η οποία όμως συστήνεται σε εξεζητημένες και μόνον περιπτώσεις.

Σύνδεση με το δίκτυο κρύου ζεστού νερού

Σε κάθε περίπτωση η συσκευή θέρμανσης νερού χρήσης θα πρέπει να συνδεθεί με το τα κυκλώματα κρύου και ζεστού νερού του διαμερίσματος. Σε ότι αφορά την παροχή κρύου αυτή μπορεί να επιτευχθεί με σύνδεση με την πλησιέστερη λήψη. Σε ότι αφορά τη σύνδεση του ζεστού αυτή μπορεί να γίνει σε διάφορα σημεία – κατά περίπτωση στο κοντινότερο σημείο του δικτύου ζεστού, στην έξοδο του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, στη γραμμή ζεστού του ηλιακού κλπ.

Στην περίπτωση που υπάρχει εγκατεστημένος ηλιακός θερμοσίφωνας, βέλτιστη είναι η συνδυαστική σύνδεση με τη λογική της διαρκούς συμμετοχής του διαθέσιμου φορτίου του ηλιακού. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται πάντα αξιοποίηση του ηλιακού είτε αυτός έχει επαρκώς ζεστό νερό είτε έχει μερικώς ζεστό νερό οπότε η συσκευή αερίου θα αναλάβει την συμπλήρωση μόνο της θέρμανσης του νερού.