Επισκευή καυστήρων πετρελαίου & φυσικού αερίου

Η εταιρεία Green energy “Fagogenis” με πολλά χρόνια εμπειρίας αναλαμβάνει την επισκευή οποιασδήποτε βλάβης προκύψει στην εγκατάστασή σας. Εκτός από την επισκευή μπορείτε να μας εμπιστευτείτε και την συντήρηση του καυστήρα σας προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του αλλά και την καλύτερη απόδοσή του.