Συντήρηση Καυστήρων

Κάθε καυστήρας είτε πρόκειται για καυστήρα φυσικού αερίου, υγραερίου είτε πετρελαίου θα πρέπει να συντηρείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή και σωστή λειτουργία του.

Ένας καλά ρυθμισμένος καυστήρας μπορεί να εξοικονομήσει μεγάλη μείωση της κατανάλωσης του καυσίμου.

Η ετήσια Συντήρηση του Καυστήρα είναι απαραίτητη και υποχρεωτική από την Ελληνική νομοθεσία.

Έναυση και ρύθμιση της καύσης στο μέγιστο βαθμό απόδοσης.

Κάθε καυστήρας θα πρέπει να συντηρείτε σωστά. Για αυτό θα πρέπει να απευθύνεστε σε αδειούχο τεχνικό όπου διαθέτουν τα κατάλληλα πιστοποιημένα ηλεκτρονικά μέσα για τις μετρήσεις και μπορούν να καταφέρουν υψηλότερα αποτελέσματα.

  Η επιχείρησή μας διαθέτει αδειούχους τεχνικούς που μπορούν να υπογράψουν την ποιότητα των εργασιών που σας προσφέρουν στην συντήρηση του καυστήρα σας.