Πυρόσβεση

Η εταιρεία μας σας παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών ολοκληρωμένης πυρόσβεσης.

Εγκατάσταση Ενεργητικής Πυρόσβεσης με συστήματα κατάσβεσης (sprinkler) ή πυροσβεστικές φωλιές.

Δίκτυα κατασκευασμένα από αυλακωτά ή κοχλιωτά εξαρτήματα.

Προμήθεια και εγκατάσταση Αντλιών Πυρόσβεσης.

Προμήθεια και εγκατάσταση Παθητικών Συστημάτων Πυρόσβεσης (Ξηράς Κόνεος, CO2, Foam, Τροχήλατα, Οροφής).