Υβριδικά Συστήματα

Υβριδικά Συστήματα

Ως υβριδικό σύστημα θέρμανσης-ψύξης ορίζεται το σύστημα που συνδυάζει επιμέρους υποσυστήματα παραγωγής θερμικής ενέργειας, ώστε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τα πλεονεκτήματα κάθε τεχνολογίας.

Τα υβριδικά συστήματα συνήθως συνδυάζουν τις πιο αποδοτικές «πράσινες» τεχνολογίες, τις συμβατικές πηγές θερμικής ενέργειας, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και τις Νέες Τεχνολογίες στον έλεγχο και τον αυτοματισμό των συστημάτων θέρμανσης-ψύξης.

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις υβριδικών συστημάτων συνήθως αποτελούνται από μια ΑΠΕ (Αντλία Θερμότητας ή Ηλιοθερμικό Σύστημα), η οποία συνδυάζεται ανά περίπτωση με λέβητες αερίων καυσίμων ή πετρελαίου με τεχνολογία συμπύκνωσης. Για τη δημιουργία εγκαταστάσεων με πολύ υψηλούς βαθμούς απόδοσης πολλές φορές συνδυάζονται 2 ΑΠΕ, όπως οι Αντλίες Θερμότητας με την Ηλιοθερμία.

Γιατί να επιλέξω υβριδικό σύστημα θέρμανσης-ψύξης?

Η επιλογή ενός υβριδικού συστήματος θέρμανσης σε σύγκριση με ένα συμβατικό σύστημα, προσφέρει καταρχάς πολύ υψηλούς βαθμούς απόδοσης σε συνδυασμό με τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό συμβαίνει διότι χάρη στα σύγχρονα συστήματα αυτοματισμών των υβριδικών συστημάτων, επιλέγεται αυτόματα η χρήση του πιο αποδοτικού συστήματος για τις συγκεκριμένες συνθήκες.

Για παράδειγμα, η θερμική απόδοση των αντλιών διαφέρει σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες, αφού η απόδοση της αντλίας θερμότητας μειώνεται σημαντικά σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος και σε συνδυασμό με χαμηλή υγρασία μπορεί να φθάσει σε χαμηλά επίπεδα απόδοσης. Τότε, το υβριδικό σύστημα θα δώσει προτεραιότητα λειτουργίας στο δεύτερο υποσύστημα π.χ. το λέβητα πετρελαίου, υγραερίου ή φυσικού αερίου και καταλήγει να προσφέρει θέρμανση σε ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο με απόλυτη αποτελεσματικότητα και εξοικονόμηση χρημάτων.
Επιπλέον, η ύπαρξη δύο ή παραπάνω συστημάτων παραγωγής θερμικής ενέργειας εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος και την παροχή θερμότητας, ακόμα και αν ένα υποσύστημα υποστεί βλάβη.

Πλεονεκτήματα Υβριδικών Συστημάτων

  • Υψηλός βαθμός απόδοσης σε θέρμανση και ψύξη
  • Συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των επιμέρους συστημάτων-τεχνολογιών
  • Αυξημένη αξιοπιστία και απρόσκοπτη λειτουργία

Τεχνολογίες Θέρμανσης/Ψύξης που χρησιμοποιούνται στα Υβριδικά Συστήματα

Ηλιοθερμικά Συστήματα

Ένα σύγχρονο ηλιοθερμικό σύστημα αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εναλλακτικές λύσεις στην παραγωγή ζεστού νερού για τη θέρμανση χώρων και νερών χρήσης, αφού μπορεί να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των θερμικών ενεργειακών αναγκών των κτηρίων.Η βασική αρχή λειτουργίας αυτών των συστημάτων είναι η ηλιακή ενέργεια να αποθηκεύεται στα ειδικά θερμοδοχεία όταν υπάρχει διαθέσιμη, κατά τη διάρκεια της ηλιοφάνειας και να αξιοποιείται κατάλληλα για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης, ενώ όταν δεν είναι επαρκής για πλήρη κάλυψη των φορτίων (κατά τη διάρκεια της νύχτας ή μια κρύας και συννεφιασμένης μέρας) τότε εμπλέκεται η δεύτερη πηγή ενέργειας (αντλία θερμότητας ή λέβητας) για να καλύψει την υπολειπόμενη ενέργεια.

 

Αντλίες Θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας είναι μηχανήματα τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα άντλησης θερμότητας από το περιβάλλον και τη μεταφορά της στο νερό, το οποίο χρησιμοποιείται στη θέρμανση του κτιρίου. Με αυτό τον τρόπο, καταναλώνοντας μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, παράγεται πολλαπλάσια θερμική ενέργεια για τη θέρμανση των χώρων και των Ζεστών Νερών Χρήσης.Η χρήση της Αντλίας θερμότητας υπερτερεί σημαντικά σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα, αφού επιτυγχάνει εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του λειτουργικού κόστους έως και 70% (εξοικονόμηση 60-70% σε σχέση με το πετρέλαιο και 50-60% σε σχέση με το φυσικό αέριο) και συνεισφέρει στην ουσιαστική ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.

 

Λέβητες Αερίων Καυσίμων ή Πετρελαίου με τεχνολογία Συμπυκνωμάτων

Οι λέβητες συμπύκνωσης (ή αλλιώς λέβητες συμπυκνωμάτων) είναι λέβητες υψηλής απόδοσης οι οποίοι αξιοποιούν την ενέργεια που βρίσκεται αποθηκευμένη στους υδρατμούς των καυσαερίων.Η τεχνολογία των συμπυκνωμάτων δεν είναι καινούρια, ωστόσο σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή οδηγία Ecodesign, οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης και εκπομπών ρύπων που πρέπει να πληρούν οι λέβητες πετρελαίου και αερίου, είναι τέτοιες ώστε οι συμβατικοί λέβητες δε μπορούν να τις καλύψουν.

 

Συμβατικοί Λέβητες Πετρελαίου ή Αερίων Καυσίμων

Συμβατικοί Λέβητες ΠετρελαίουΣε πολλές υφιστάμενες εγκαταστάσεις η αναβάθμιση σε υβριδικό σύστημα γίνεται συνήθως με τη διατήρηση των συμβατικών λεβήτων πετρελαίου ή αερίων καυσίμων. Παρόλο που οι βαθμοί απόδοσης των συμβατικών αυτών συστημάτων δεν ειναι ιδιαίτερα υψηλοί, με την κατάλληλη ρύθμιση και τους σωστούς αυτοματισμούς, μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα στο υβριδικό σύστημα.