Εγκατάσταση συστήματος υγραερίου

Οι εγκαταστάσεις χωρίζονται σε υπέργειες και υπόγειες.

Προκειμένου να γίνει εγκατάσταση μίας δεξαμενής, ο χώρος στον οποίο θα τοποθετηθεί θα πρέπει να πληροί τις κατάλληλες προδιαγραφές

Οι δεξαμενές που προορίζονται για οικιακή χρήση ή για επαγγελματική χρήση με μικρές καταναλώσεις, θα πρέπει να απέχουν από τοίχους και εξωτερικά όρια οικοπέδου minimum 3 μέτρα.

Απαγορεύεται να εγκαθίστανται δεξαμενές υγραερίου εντός κτιρίων, σε υπόγεια, σε ταράτσες ή εξώστες κτιρίων.

Τι γίνεται αν υπάρχει ήδη θέρμανση πετρελάιου στο χώρο;

Σε ό, τι αφορά την αντικατάσταση ενός παλαιού μοντέλου με ένα νέο, γίνεται με ελάχιστη ταλαιπωρία.

Αρχικά γίνεται έλεγχος στο υφιστάμενο σύστημα και ο μηχανικός βεβαιώνεται ότι ο  λέβητας δεν βρίσκεται σε υπόγειο χώρο.

Ο μηχανολόγος αφού μελετήσει τον υφιστάμενο λέβητα, υποβάλει μελέτη και αν είναι σε καλή κατάσταση, τότε γίνεται αλλαγή μόνο του καυστήρα. Αν χρειάζεται εξ ολοκλήρου νέος λέβητας τότε τοποθετείται καινούργιος, γίνεται η εγκατάσταση υγραερίου και η τοποθέτηση της δεξαμενής.

Τι πρέπει να προσέξουμε κατά την εγκατάσταση του συστήματος θέρμανσης;

Όλες οι εγκαταστάσεις πρέπει να γίνονται πάντοτε βάση του Κώδικα Πρακτικής και Επιθεωρητής από το Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας και ελέγχει όλες τις εγκαταστάσεις και όταν είναι εντάξει εκδίδει το απαιτούμενο πιστοποιητικό.

Γι αυτό καλό είναι να βεβαιωθούμε ότι έχει γίνει ο σχετικός έλεγχος και ότι η εταιρία που θα κάνει την εγκατάσταση κατέχει όλα τα απαιτούμενα πιστοπιοιτικά.

Τα μηχανήματα που εισάγονται στην Κύπρο πρέπει να κατέχουν το πιστοποιητικό CE πράγμα το οποίο δείχνει ότι πριν την πώληση τους έγινε ο απαιτούμενος έλεγχος για θέματα ηλεκτρισμού, υγραερίου και απολυτής ασφάλειας.

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να ζητήσυμε από το προμηθευτή να μας παρουσιάσει τα πιστοποιητικά και να βεβαιωθούμε ότι ακολουθούν όλους ελέγχους ποιότητας και συμβατότητας με τα Κυπριακά και Ευρωπαϊκά πρότοιπα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση δεξαμενών μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας. Οι τεχνικοί της θα σας παρέχουν όλες τις πληροφορίες που επιθυμείτε.

Κατόπιν ραντεβού, μπορούμε να έρθουμε στο χώρο σας, ώστε να σας λύσουμε οποιεσδήποτε απορίες έχετε σχετικά με την εγκατάσταση. Επίσης, μελετώντας τον χώρο σας και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση του δικτύου, θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε την τεχνοοικονομική προσφορά του έργου