Μελέτη εγκατάστασης υγραερίου

Η GreenEnergy “Fagogenis” διαθέτοντας πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στις μελέτες εγκαταστάσεων υγραερίου αναλαμβάνει την μελέτη εγκατάστασης υγραερίου για για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή κτήριο (βιομηχανία, βιοτεχνία, επαγγελματικό εργαστήριο, αρτοποιείο, ξενοδοχείο, καταστήματα εστίασης, εστιατόριο, ταβέρνα, πιτσαρία, ψησταριά – ψητοπωλείο, σουβλατζίδικο κ.λ.π.) καθώς και για κτήρια κατοικίας (μονοκατοικία, διαμέρισμα, πολυκατοικία) όταν αυτά πρόκειται να τροφοδοτηθούν με υγραέριο για την λειτουργία εγκαταστάσεων θέρμανσης, ζεστού νερού και μαγειρέματος .

Εκτός από την εκπόνηση της μελέτης αναλαμβάνουμε επίσης:

 • Την πλήρη διεκπεραίωση του φακέλου της μελέτης υγραερίου στην Πολεοδομία ή την Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας για περιπτώσεις Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών και Αρτοποιείων.
 • Την εκπόνηση της απαραίτητης μελέτης πυρασφάλειας καθώς και την διεκπεραίωση της στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • Την επίβλεψη της κατασκευής της εκάστοτε εγκατάστασης υγραερίου.

Σε κάθε μελέτη εγκατάστασης υγραερίου που εκπονείται περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμού των δικτύων σωληνώσεων της εγκατάστασης υγραερίου καθώς και των συστημάτων απαγωγής καπναερίων.
 • Αναλυτικό τεύχος επιλογής του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Αναλυτικό τεύχος τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευής.
 • Πλήρες τεύχος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό.
 • Σχέδια κατασκευής (κατόψεις του κτιρίου) στις οποίες θα φαίνονται ανά ιδιοκτησία η όδευση των σωληνώσεων, η διατομή και το είδος του υλικού των σωληνώσεων, η θέση των αποφρακτικών διατάξεων, οι θέσεις των ρυθμιστών πίεσης και των ασφαλιστικών, οι θέσεις, το είδος και η ισχύς των συσκευών υγραερίου και οι θέσεις και οι διαστάσεις των συστημάτων προσαγωγής και απαγωγής αέρα και των συστημάτων απαγωγής καυσαερίων.
 • Τρισδιάστατο αξονομετρικό σχέδιο της εγκατάστασης υγραερίου όπου θα φαίνονται τα μήκη, οι διατομές και το είδος του υλικού των σωληνώσεων, οι αποφρακτικές και λοιπές διατάξεις, οι ρυθμιστές πίεσης, τα ασφαλιστικά και το είδος και η ισχύς των συσκευών υγραερίου.
 • Τεύχος προσφοράς συνεργείου και αναλυτικός πίνακας του απαιτούμενου εξοπλισμού και υλικών.

Στα πλαίσια της επίβλεψης της κατασκευής μιας εγκατάστασης υγραερίου προβαίνουμε σε:

 • Εγκατάσταση του εργολάβου στο έργο, διευκρινήσεις και επεξηγήσεις για την ορθή εφαρμογή των μελετών.
 • Παραγγελίες εξολισμού και υλικών και παρακολούθηση της σωστής και έγκαιρης υλοποίησης τους.
 • Παραλαβή καθώς και ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των υλικών και του εξοπλισμού.
 • Καθοδήγηση, παρακολούθηση και έλεγχος της εκτέλεσης των εργασιών των συνεργείων.
 • Πιστοποίηση των εργασιών των συνεργείων.
 • Έλεγχος των δοκιμών λειτουργίας των εγκαταστάσεων υγραερίου και σύνταξη του Φακέλου Υγραερίου (Φ.Υ) τον οποίο πρέπει να διατηρεί στο αρχείο του ο εκάστοτε ιδιοκτήτης και να το επιδεικνύει σε περιπτώσεις ελέγχου στις αρμόδιες αρχές.
 • Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εκάστοτε έργου εγκατάστασης υγραερίου.

Δωρεάν μελέτη εγκατάστασης

Πατήστε εδώ για να σας αποστείλουμε τη μελέτη μας για τον χώρο σας

_