Συντήρηση & Επισκευή εγκατάστασης υγραερίου

Η σωστή λειτουργία ενός λέβητα Υγραερίου, για να αποδίδει στο μέγιστο της δυνατότητάς του, προϋποθέτουν την σωστή και συστηματική συντήρηση – έλεγχο της εγκατάστασης. Ο συστηματικός έλεγχος (μια φορά τον χρόνο), μπορούν να σας εξοικονομήσουν χρήματα και ενέργεια. Ο εκάστοτε έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένους τεχνικούς για να αποφύγουμε λάθη κατά την συντήρηση.

Κάθε πότε πρέπει να γίνεται η συντήρηση της εγκατάστασης;

Η συντήρηση μιας εγκατάστασης πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο, για να καθαρίζονται οι συσκευές, ο λέβητας και να ρυθμίζεται ο καυστήρας. Πρέπει να γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος όλης της εγκατάστασης. Αναλυτικά τα σημαντικότερα κατά τον έλεγχο είναι η καμινάδα, το σύνολο των σωληνώσεων, ειδικός έλεγχος των φίλτρων του Υγραερίου, των ρυθμιστών πίεσης, των σπιράλ σύνδεσης.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δεν πρέπει ο χρήστης να παρέμβει στην εκάστοτε εγκατάσταση για οποιονδήποτε έλεγχο. Ο έλεγχος και η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία με άδεια. Υπάρχει περίπτωση να προκληθεί ζημιά στο μηχάνημα εάν δεν παρέμβει κάποιο έμπειρο χέρι.

Διαδικασίες συντήρησης λέβητα υγραερίου

 • Έλεγχος του λέβητα και καθαρισμός αυτού.
 • Έλεγχος του καυστήρα.
 • Έλεγχος “καυσαερίων λέβητα”, καπναγωγού.
 • Έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
 • Έλεγχος του αντισταθμιστή (εάν υπάρχει).
 • Έλεγχος των λοιπών αισθητήρων – αισθητήρων διαρροής.
 • Έλεγχος των σπιράλ του φυσικού αερίου ή υγραερίου.
 • Έλεγχος των μηχανισμών ελέγχου πίεσης (για υγραέρια).
 • Έλεγχος της δεξαμενής (για υγραέρια).
 • Έλεγχος της πυρασφάλειας της δεξαμενής και της εγκατάστασης (για υγραέρια).
 • Αντικατάσταση των φιαλών πυρασφάλειας (εάν χρειάζεται).
 • Αντικατάσταση των φθαρμένων αισθητήρων πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης

Κανόνες για ομαλή λειτουργία.

 • Θα πρέπει η δεξαμενή εάν πρόκειται για υγραέριο να τοποθετηθεί σε μέρος όπου δεν θα μπορεί κάποιος να την πειράξει και να την επεξεργαστεί, θα πρέπει να φραχτεί για ασφάλεια.
 • Θα πρέπει το λεβητοστάσιο ή το μέρος όπου τοποθετήθηκε ο λέβητας να είναι πάντα καθαρό. Να μην υπάρχουν εύφλεκτα υλικά και να μην αποθηκεύονται πράγματα.
 • Οι αισθητήρες – ανιχνευτές (ελέγχου διαρροής) θα πρέπει να μην πειράζονται, να μην απενεργοποιηθούν σε καμία περίπτωση και να μην αφαιρούνται τα καπάκια.
 • Εάν η εγκατάσταση γίνεται σε κάποιον κλειστό χώρο θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός για την σωστή λειτουργία της εγκατάστασης.
 • Εάν παρατηρήσετε κάτι παράξενο στην λειτουργία ή στο σύνολο της εγκατάστασης, καλέστε αμέσως τον τεχνικό.

Δωρεάν προσφορά συντήρησης καυστήρα

Πατήστε εδώ για να σας αποστείλουμε τη δωρεάν προσφορά συντήρησης καυστήρα για τον χώρο σας

_